Jan Baptist
                                                                                                                   Uitgever en vertaler Deens
       Start  Uitgeverij  Vertalingen  Contact

                             Mevrouw Marie Grubbe

 

Recensies:

 

Biblion (de Nederlandse bibliotheekdienst)

Deze roman is belangrijk voor de Europese literatuurgeschiedenis. Het werk van Jacobsen wordt gerekend tot het Deense naturalisme en premodernisme.

Het is met name belangwekkend dat Jacobsen de conventies, normen en waarden van de toenmalige elite ter discussie stelt, zoals de plaats van de vrouw in de maatschappij, seksualiteit en machtsverhoudingen. Goed leesbare vertaling. Bevat een voorwoord en noten.
G. Brandorff © Biblion


 
 
 

 


                                

                          

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan baptist@janbaptist.nl.
Copyright © 2010 Jan Baptist
Laatst bijgewerkt: 06 juni 2012