Jan Baptist
                                                                                                                   Uitgever en vertaler Deens
       Start  Uitgeverij  Vertaald werk  Contact

                             Het grootste verdriet op aarde is

missen van wie men houdt

    

Recensies:

 

Biblion (de Nederlandse bibliotheekdienst)

Thema's in deze novellen zijn overspel, onbereikbare liefde, verval, ziekte, armoede en rijkdom. Blicher kende deze situaties uit zijn eigen leven en plaatste ze in het gewricht van goddelijke voorzienigheid en dagelijkse realiteit. De verhalen geven een beeld van het leven op het Deense platteland rond de eerste helft 19e eeuw, maar beschrijven tijdloze emoties als jaloezie, passie, wanhoop. Bijzonder voor die tijd is de 'verteller' in de verhalen die een dialoog met de lezer aangaat en eigen belangen heeft. Blicher was tijdens zijn leven onder andere bekend om zijn literaire beschrijvingen van het Jutse landschap. Een waardevolle eerste vertaling van deze Deense klassieker.
Drs. A. van Dijk
© Biblion