Jan Baptist
                                                                                                                   Uitgever en vertaler Deens
       

                             Het grootste verdriet op aarde

is missen van wie men houdt 

vier verhalen van Steen Steensen Blicher

Blicher geeft in zijn verhalen regelmatig lyrische beschrijvingen van 'zijn' heide, waar hij vaak lange tochten ondernam. Toch was Blicher geen schrijver van idyllische verhalen, hij schreef over de tragiek van het bestaan en over menselijke conflicten.

Zijn verhalen spelen in verschillende milieus, milieus die hij van binnenuit kende. Blicher beschreef de werkelijkheid zoals die zich aan hem voordeed, met gewone mensen in dagelijkse situaties. Daarmee is hij een van de eerste realistische schrijvers in Denemarken. Veel van zijn verhalen werden geschreven voor tijdschriften en werden pas later gebundeld en als boek uitgegeven.

 


Karakteristiek voor veel van Blichers verhalen is dat de verteller onderdeel uitmaakt van het verhaal of vanuit eigen waarneming en opvattingen de gebeurtenis vertolkt, een ik-verteller met eigen belangen. Dat maakt de verteller niet meteen onbetrouwbaar, maar misschien wel datgene wat wordt verteld. Want hoe betrouwbaar is de vertolking die de verteller geeft als de verteller de wereld om hem heen vertolkt. Niet dat de vertolking per definitie onbetrouwbaar is, hij is persoonsgebonden. Dat blijkt als door een plotselinge gebeurtenis het verhaal een andere wending krijgt waardoor er een ander perspectief mogelijk is, een andere vertolking dan die de verteller geeft.


Deze verteltechniek zou 'de onbetrouwbare verteller' genoemd kunnen worden, maar de vertelling kent geen aanknopingspunten om vast te stellen wat wel en niet betrouwbaar is en dus om de onbetrouwbaarheid van de verteller te ontmaskeren. De vertolking van het verhaal komt bij de lezer te liggen, met wie de verteller in dialoog is en tot wie hij zich af en toe rechtstreeks richt.


In zijn verhalen laat Blicher zien dat deze vertolkingonzekerheid de grondslag is van het menselijk bestaan, een bestaan dat niet geleefd kan worden zonder vertolking. En onzekerheid over de juistheid van die vertolking.

 

Blicher wordt beschouwd als een van de grote klassiekers in de Deense literatuur. Veel latere schrijvers hebben zich door hem laten inspireren en hebben van hem geleerd.

Gedichten van Blicher zijn op muziek gezet en behoren nog steeds tot de Deense zangschat.

 

De vier in dit boek opgenomen verhalen worden gerekend tot de top van Blichers verhalenproductie.