Jan Baptist
                                                                                                                   Uitgever en vertaler Deens
       Start  Uitgeverij  Vertaald werk  Contact

                             Jan Sonnergaard, Radiator

radiator.jpg (335889 bytes)

Onder de titel Radiator, stadsverhalen is in 2003 een bundel met korte verhalen verschenen in het Nederlands, vertaald door Femke Blekkingh en Jan Baptist. De bundel is te bestellen via www.wildeaardbeien.nl .

De verhalenbundel Radiator van Jan Sonnergaard (1963) sloeg in 1997 in als een bom in het anders zo vredige Deense literaire leven. Zowel onder literatoren als daarbuiten werd er veel en heftig gediscussieerd over dit boek met die vreemde titel. De satirische en (meer dan) realistische novellen van Sonnergaard, met hun onverbloemde taalgebruik, werden een begrip.

Radiator is een toegankelijk en onderhoudend boek, waarin de schrijver de lezer echt iets te vertellen heeft. Een dergelijke mix werd als een verademing ervaren en de Deense recensenten en lezers waren zo enthousiast over Radiator, dat het in recordtijd bovenaan de Deense bestsellerlijsten stond. Drie jaar later gebeurde hetzelfde met de opvolger, de verhalenbundel Sidste sondag i oktober (De laatste zondag van oktober).

De verhalen van Sonnergaard werpen een kritische blik op een samenleving waarin machthebbers overal en op alle niveaus hun macht zonder schroom misbruiken, en waarin sommigen alles hebben en anderen niets. Er is echter geen sprake van een politieke protestliteratuur, zoals Denemarken die in de jaren zeventig kende, met panklare marxistische antwoorden in overvloed. Sonnergaard is veeleer een echte moralist, die je erop wijst dat je je medemens en je omgeving moet respecteren om misstanden te voorkomen en om tot meer rechtvaardigheid te komen.